Bacula Enterprise Edition 12.8

Z przyjemnością informujemy, że dostępna jest już nowa wersja oprogramowania Bacula Enterprise oznaczona numerem 12.8.

Najważniejsze nowe funkcje oprogramowania Bacula 12.8 to:

• Single Item Restore dla Xen hypervisors

• Single Item Restore dla Hyper-V

• Incremental and differential backup dla Hyper-V

Na szczególną uwagę zasługuje nowy, unikalny moduł licencjonowania dla Microsoft 365 przeznaczony
dla MSP, ale użyteczny także dla dużych organizacji. Umożliwia on osiągnięcie dużych oszczędności
i poprawienie rentowności operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych dla Microsoft 365.

Oferowane przez Bacula funkcje backup i restore maszyn wirtualnych obejmują również takie możliwości
jak wyszukiwanie, migawki, zaawansowana deduplikacja, specjalne narzędzia do ochrony przed oprogramowaniem ransomware oraz możliwość korzystania z różnych interfejsów najbardziej dogodnych
dla użytkowników.