Webcast Back up Multiple Virtual Enviroments

Zapraszamy na Private Webacst Modern Techniques to Back Up Multiple Virtual Environments, który odbędzie się w dniu 19 września w godz. 16.00-17.00.

Seminarium organizowane jest przez Bacula Systems. Nowoczesne centrum danych ma zazwyczaj wiele środowisk wirtualnych, z dużą liczbą maszyn wirtualnych. Webcast zaprezentuje sposoby tworzenia kopii zapasowych dla takich środowisk wirtualnych jak: Hyper-V, VMware, Xen, RHV, KVM, Proxmox. Webcast przedstawi zarówno aspekty techniczne jak i perspektywy rozwoju branży.   Register now