Promocja usługi Inteos Backup

Inteos Backup jest innowacyjną usługą środowiska backupowego dla klientów, którzy chcą korzystać
z produktu Bacula Enterprise, ale:

  1. potrzebują korzyści ze wszystkich dostępnych pluginów i funkcjonalności Baculi Enterprise.,

  2. potrzebują korzyści z wykorzystania deduplikacji,

  3. chcą sprawnie i łatwo zarządzać i monitorować środowisko korzystając z narzędzia BWeb,

oraz

  1. nie chcą ponosić kosztów początkowej inwestycji na zakup oprogramowania,

  2. chcą ponosić jedynie niewielką opłatę miesięczną za każdy uruchomiony Bacula File Deamon (agent),

  3. chcą ponosić opłaty miesięczne tylko w przypadku faktycznego wykorzystania agentów.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://inteosbackup.pl/cennik-promocja/

Promocją objęte są zamówienia na usługę złożone do 30 września 2018 roku.