Bacula Systems wprowadza natywną kompatybilność z SAP HANA

Bacula Systems wprowadza natywną kompatybilność z SAP HANA

Użytkownicy SAP HANA mogą teraz efektywniej zarządzać danymi poprzez zwiększanie wydajności
i obniżanie kosztów eksploatacji systemów IT.

Centra Danych otrzymują możliwość tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania, migrowania, klonowania, replikowania i kopiowania danych za pomocą otwartego i skalowalnego rozwiązania z jednej platformy, niezależnie od architektury dla całego środowiska fizycznego, wirtualnego i chmurowego bez ponoszenia kosztów lawinowego wzrostu ilości danych


Wybrane cechy Bacula Enterprise Edition :
 • Natywna integracja z SAP HANA, pozwalająca na tworzenie kopii zapasowych 
  i ich przywracanie w pełni automatycznie 
 • Użytkownicy SAP HANA mogą migrować z Oracle do HANA za pomocą jednej platformy
 • Oryginalna integracja z chmurami publicznymi i prywatnymi
 • Kompleksowe możliwości deduplikacji
 • Obsługa RHEL, SUSE, Debian, Ubuntu, Windows, MacOS X, AIX lub Solaris
 • Zaawansowane, wielopoziomowe poziomy bezpieczeństwa
 • Szeroka kompatybilność z bazami danych SQL, 
  w tym SAP HANA, MySQL, Oracle, PostgreSQL, MSSQL, SAP i SQLite.