HYDRAstor w ofercie INTEOS

W odpowiedzi na potrzeby klientów związane z kompleksowymi rozwiązaniami do backupu

z dniem 3 kwietnia 2017 INTEOS przy współpracy z firmą 9LivesData wprowadza do oferty HYDRAstor.

HYDRAstor to system do przechowywania danych backupowych i archiwalnych (Secondary Storage).

System składa się z sieci inteligentnych węzłów pracujących jako całość co sprawia, ze jest to najbardziej skalowalny i najszybszy węzeł na świecie.

HYDRAstor elastycznie współpracuje z aplikacją backupową Bacula Enterprise Edition.

HYDRAstor ma dwa rodzaje węzłów:

a/ pojemnościowe – zapewniające skalowanie pojemności

b/ hybrydowe – zapewniające skalowanie wydajności i pojemności.

Najważniejsze cechy HYDRAstor:

a/ rozbudowa bez migracji danych (ciągła dostępność, rozbudowa podczas działania).

b/ globalna i lokalna deduplikacja,

c/ konfigurowalny poziom ochrony danych (od 1 do 6 poziomów),

c/ w przypadku awarii odbudowa tylko danych z wielu na wiele dysków,

d/ RepliGrid - zoptymalizowana replikacja (przesyłanie tylko brakujących danych, szyfrowanie danych w locie.